ATG certificering voor natuurleien

30 november 2020
Als opdrachtgever, architect, maar zeker ook als leidekker wil je zeker zijn van de kwaliteit van de natuurleien. In de afgelopen decennia is het testen van de kwaliteit van natuurleien aan veel veranderingen onderhevig geweest. Maar hoe weet je nu of je een kwalitatief goede natuurlei hebt?

Als opdrachtgever, architect, maar zeker ook als leidekker wil je zeker zijn van de kwaliteit van de natuurleien. In de afgelopen decennia is het testen van de kwaliteit van natuurleien aan veel veranderingen onderhevig geweest. Het Bouwbesluit 2012 verbiedt om een bouwproduct in de handel te brengen dat geen CE-markering draagt. Dit Europese merkteken geeft aan dat het product is beoordeeld op basis van Europese testen conform de NEN-norm. De CE-markering is echter géén keurmerk! Maar hoe weet je nu of je een kwalitatief goede natuurlei hebt?

Om de kwaliteit van natuurleien in kaart te brengen, baseert men zich op de ATG. De technische goedkeuring (ATG) verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG is een gunstige beoordeling van één bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing. ATG’s worden afgeleverd voor producten waarvoor geen productnormen bestaan en worden in principe afgegeven op basis van een goedkeuringsleidraad. Dergelijke leidraad wordt opgesteld door deskundigen van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) en vormt een beoordelingsbasis voor bouwproducten.

Daar bovenop komt meestal een certificering, wat betekent dat een door de BUtgb gemandateerde certificeringsinstelling met een vastgestelde frequentie extern toezicht uitoefent over de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. Deze toetsing of controle wordt beschreven in een conventie die bij het verlenen van de ATG opgesteld wordt. In deze overeenkomst wordt aangegeven hoe de fabrikant zijn eigen controle op de productie organiseert en welke externe proeven hierbij zullen worden uitgevoerd.

Geldigheidsduur

Een ATG is geldig gedurende een periode van drie jaar, op voorwaarde dat de certificering geen aanleiding geeft tot schrapping of schorsing. Na drie jaar wordt de firma uitgenodigd een aanvraag tot hernieuwing in te dienen.

Productgoedkeuring

De homologatie oftewel productgoedkeuring wordt enkel afgeleverd aan natuurleien van eerste keuze. De productgoedkeuring met certificatie is een gunstige beoordeling die enkel slaat op het beschreven product dat onderworpen wordt aan periodieke controles, uitgevoerd op basis van voorraad of specifiek op de bouwplaats.

De leien die het voorwerp zijn van een dergelijke goedkeuring zijn hierdoor vrijgesteld van technische proeven in de groeve alsook van technische keuringsproeven vóór hun verwerking, althans wat de intrinsieke kwaliteit van het materiaal betreft. De leidekker moet echter wel nog de visuele controle uitoefenen op de eisen met betrekking tot dikte, vlakheid en oppervlak.

Noodzaak van de ATG

Dakbedekkingen staan bloot aan alle verschillende weersinvloeden zoals regen en sneeuw. De natuurleien alsook het daktimmerwerk, het onderdak en de afdichtingslagen zorgen voor de regen- en luchtdichtheid van het dak. De BUtgb behandeld het materiaal en de proef- en controlemethoden waarnaar wordt verwezen voor de beoordeling van de kwaliteit van de natuurleien en hun plaatsing. Zo kent u de kwaliteit van de natuurlei en de manier van reageren van die natuurlei op de verschillende weersinvloeden.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag eens langskomen in onze showroom? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×