Leidekkersopleidingen en Wet Kwaliteitsborging

12 juli 2022
De eerste proefprojecten waar de Wet Kwaliteitsborging van kracht is, zijn in volle gang. Vanaf 1 januari 2023 zal deze wet definitief in werking treden voor gevolgklasse 1 gebouwen, namelijk: woningen/vakantiewoningen/kleine bedrijfsgebouwen/aanbouwen/etc. Vooralsnog zijn monumenten uitgesloten.

De ‘Wet Kwaliteitsborging’ komt er in de bouw om 3 doelen te bereiken:

  1. Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  2. Een verbeterde positie van de consument
  3. Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

In België is men al bekend met deze manier van werken waarbij ook op het einde van het project een “as built” dossier verwacht wordt van de aannemer. Hierin zijn ook alle toegepaste producten geregistreerd met de technische certificaten en garantieverklaringen.

 

Project Maarkedal, waarbij een ‘As Built’ dossier is opgesteld

Als we naar ons eigen vakgebied kijken dan speelt de kennis en vakbekwaamheid van de leidekker een belangrijke rol in de toekomstig uit te voeren projecten. Opgebouwde kennis uit ervaring is een uitgangspunt, maar we zullen er allemaal ook bewust van moeten zijn dat er een richtlijn bestaat waarin theoretisch toegelicht wordt waar je per project op moet letten. Denk hierbij alleen al aan de juiste overlap van natuurleien in de Maasdekking. Hellingshoek, windgebied en daklengte zijn maatgevend voor de benodigde overlap op het project en de leimaat die hiervoor minimaal genomen dient te worden. Willen we met zijn allen gaan voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging, dan zullen we onderbouwd onze stukken moeten aanleveren bij de kwaliteitsborger van het project!

We kunnen straks niet meer voortdrijven op de zin:

”Zo doen we het al jaren en het is tot nu toe nog altijd goed gegaan”

Afgelopen jaren zijn er leidekkersopleidingen gestart waarbij zowel praktijk als theorie aan de orde komen.
NCE Restauratie Leidekker & Loodgieter, MBO-3 heeft dit jaar 17 geslaagde leidekkers de markt in laten vloeien en recent heeft SVGO GAAN in de bouw op niveau enkele leidekkers met succes opgeleid. Hier hebben we vanuit Lei Import de lesstof van de eerste theorieles mogen presenteren. Laten we samen zorgen dat we kwaliteit kunnen borgen in de toekomst.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag eens langskomen in onze showroom? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Neem contact met ons op!

Contact